Khắc bình inox - Muỗng nĩa

Là công nghệ khắc laser trên chất liệu kim loại và kim loại ở dòng này là những liên quan đến chất liệu Inox và Muỗng nĩa.
laser3