Khắc linh kiện - Phụ kiện kim loại

Là công nghệ khắc laser trên chất liệu kim loại và kim loại ở dòng này là những loại linh kiện kim loại.
IMG_0645 copy1