Khắc vòi nước, thiết bị vệ sinh

Là công nghệ khắc laser trên chất liệu kim loại và kim loại ở dòng này là những Khắc vòi nước, thiết bị vệ sinh.
v3