Khắc tranh gỗ

Là công nghệ khắc cắt laser trên chất liệu phi kim loại và phi kim loại ở dòng này là tranh gỗ.
tg3