Khắc Điện Thoại - Ipad - Laptop

Là công nghệ khắc laser trên chất liệu kim loại và kim loại ở dòng này là những Điện Thoại - Ipad - Laptop.
p1