Khắc Bật Lữa Zippo

Là công nghệ khắc laser trên chất liệu kim loại và kim loại ở dòng này là những chiếc bật lửa Zippo huyền thoại.
zippo