Máy khắc laser phi kim loại - TP1325

Là những loại máy chuyên dùng trong công nghệ cắt khắc laser, ngày nay với công nghệ laser này, rất được nhiều ngành được ứng dụng tạo ra những nét hoa văn cũng như những nét nghệ thuật đạt tiêu chuẩn tuyệt đối cao.
1325