Khắc cắt trái cây tươi

Là công nghệ khắc cắt laser trên chất liệu phi kim loại và phi kim loại ở dòng này là trái cây tươi.
laser2