Cắt vải laser

Là công nghệ khắc cắt laser trên chất liệu phi kim loại và phi kim loại ở dòng này là vải.
vai16